13.03.2015 roku grupa 24 uczniów wraz z opiekunami: Joanną Fornal i Małgorzatą Świtakowską uczestniczyła w wyjeździe do Francji. Była to nagroda za wygrany konkurs wiedzy o Unii Europejskiej w ramach programu Euroscola. Uczniowie naszej szkoły podczas pobytu w parlamencie byli jedyną reprezentacją Polski, a spotkali się z rówieśnikami z aż 23 krajów europejskich.

Młodzież miała okazję przedyskutować w grupach międzynarodowych następujące problemy: „ Wolność informacji i kultura obywatelska”, „2015- Europejski Rok Rozwoju”, „Przyszłość Europy”, „ Środowisko naturalne i energia ze źródeł odnawialnych”, „Migracja i integracja”, „Zatrudnienie młodych ludzi”.

Obrady parlamentarne dostarczyły niezapomnianych wrażeń. Dzięki wyjazdowi młodzież miała okazję obejrzeć też wiele ciekawych miejsc wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO: Würzburg z rezydencją, Colmar, Strasburg, Heidelberg, Drezno.

Relację z obrad w parlamencie można obejrzeć w internecie.