Najlepsze rezultaty osiągnęły:
Magdalena Fijałkowska- 90% możliwych punktów do uzyskania- dyplom za uzyskanie bardzo dobrego wyniku w konkursie

Anita Boba- 87% możliwych punktów do uzyskania- dyplom za uzyskanie bardzo dobrego wyniku w konkursie

Sylwia Sobczyńska-85% możliwych punktów do uzyskania- dyplom za uzyskanie bardzo dobrego wyniku w konkursie.

Dyplomy za uzyskanie dobrego wyniku otrzymały:

Izabela Banasik, Agata Trojanowska, Michał Smerdzyński, Adrianna Mikuła.

Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Deutschfreund Magda

Deutschfreund Sylwia