30 kwietnia 2015 roku dr Maciej Miżejewski – adiunkt w Zakładzie Dziennikarstwa Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Dziennikarz Działu Programów Informacyjnych w Telewizji Polskiej S.A.
o/ w Krakowie w latach 1992 – 2000, stypendysta Universita degli Studi di Pavia we Włoszech, przedstawił temat: Rola mediów w polityce państwa. Wykład stanowił kontynuację cyklu spotkań AZYMUT LICEUM – w ramach patronatu Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Dr Maciej Miżejewski odnosząc się do wpływu mediów na opinię publiczną, wskazał jak ważną rolę mogą odgrywać w polityce państwa – i jaką pokusą dla władzy jest ich podporządkowanie. Młodzież poznała najważniejsze unormowania prawne, które regulowały funkcjonowanie mediów w Polsce od 1946 do 1990 roku. Początek reformy systemu politycznego, który rozpoczął się od 1989 roku oznaczał również zmianę pozycji mediów. Hasło pluralizmu, jako postulat odnoszący się do całokształtu życia politycznego, gospodarczego, społecznego dotyczyło także mediów. Zniesiona została cenzura i monopol państwa na tworzenie, emitowanie oraz budowę stacji nadawczych.

Uczniowie poznali aspekty związane z działalnością antykomunistyczną Radia Wolna Europa, zmagania prasy z cenzurą i pomysły informowania o tym czytelników przez „Tygodnik Powszechny”. Przed zbliżającymi się wyborami, brak równego dostępu do mediów inspirował do poszukiwania oryginalnych, skutecznych w przekazie form.

Dr Maciej Miżejewski wykorzystał motyw z filmu W samo południe z Garym Cooperem. Plakat zachęcał do udziału w wyborach 4 czerwca 1989 roku. Prowadzący spotkanie, omówił pomysł Andrzeja Wajdy na wykorzystanie rekomendacji lidera – jaką były plakaty wyborcze ukazujące przedstawicieli opozycji z Lechem Wałęsą, wsparcie kampanii wyborczej przez światowe gwiazdy kina oraz estrady: Nastassję Kinski, Yves Montanda, Jane Fondę.

Dr Maciej Miżejewski podkreślił, że wyzwaniem, które dzisiaj stoi przed mediami
w naszym kraju i na świecie jest przede wszystkim wiarygodność będąca podstawą sukcesu na rynku mediów, a także z perspektywy odbiorcy kwestią ważną w wymiarze etycznym.

IMG_6511 IMG_6504