26 listopada 2014r. mieliśmy zasczyt gościć w naszej szkole kolejnego wykładowcę Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Integracja europejska – zagrożenia i perspektywy na przyszłość. Tożsamość, wspólne wartości, tolerancja i pluralizm, zagrożenia wynikające z napływu imigrantów dla kultury i religii Europy – to tylko niektóre zagadnienia poruszane na wspólnym spotkaniu z dr Marcinem Rebesem – pracownikiem Instytutu Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
IMG_4728