6 listopada 2014 r. dr nauk politycznych Małgorzata Kołaczek, wykładowca Instytutu Studiów Międzykulturowych Uniwersytetu Jagiellońskiego przeprowadziła zajęcia z uczniami klas maturalnych na temat mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem ludności romskiej.

Zarówno wykład, jak i warsztatu cieszyły się dużym zainteresowaniem młodzieży.

IMG_5872 IMG_5888 IMG_5899 IMG_5902