Dzisiejszy poranek zgromadził w sali gimnastycznej naszego liceum liczną społeczność szkolną. Jako pierwsza głos zabrała dyr. Beata Salata, która powitała przedstawiciela Starostwa Powiatowego w Końskich p. Edytę Drążkiewicz, członków grona pedagogicznego, rodziców, młodzież oraz pracowników obsługi szkoły. W krótkim przemówieniu p. Dyrektor podkreśliła zaangażowanie rodziców w realizację zadań szkoły. Zwróciła także uwagę na fakt, że bieżący rok szkolny będzie czasem wyzwań. zarówno dla nauczycieli, jak i dla uczniów. Od tego roku bowiem w naszej szkole będzie miała miejsce (po raz pierwszy w woj. świętokrzyskim) edukacja dwujęzyczna. Pani Dyrektor poinformowała zebranych o wielkim sukcesie naszego kolegi Macieja Dziuby, który w wakacje zdobył brązowy medal w 58. Międzynarodowej Olimpiadzie Matematycznej w Brazylii i życzyła mu kolejnych sukcesów. Szczególnie serdecznie p. Dyrektor powitała uczniów klas pierwszych, wyrażając nadzieję, że będą się dobrze czuli w nowej szkole. Następnie nauczycielom: p. A. Kucharek, M. Siatkowskiej, J. Swat zostały wręczone akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego, a p. S. Szwarcowi – nauczyciela kontraktowego. Z kolei głos zabrała p. E. Drążkiewicz, życząc uczniom sukcesów w zdobywaniu wiedzy, a nauczycielom cierpliwości oraz satysfakcji z pracy. Na zakończenie p. wicedyrektor J. Fornal przedstawiła pierwszoklasistom wychowawców, którzy następnie wraz ze swymi wychowankami udali się do klas:

klasa I A – p. M. Mucha

klasa I A1 – p. A. Wojtaszek – Szwarc

klasa I C – p. K. Kordel

klasa I C1 – p. P. Jankowska – Łukasiewicz

klasa I D – p. L. Janiszewska

 

G. D.