18 marca 2014r. uczniowie klas akademickich rozszerzających geografię uczestniczyli  w warsztatach geologicznych w Muzeum Geologicznym UŁ i zajęciach dydaktycznych  na Wydziale Nauk Geograficznych.

Ciekawy świat minerałów i skał zaprezentował naszym uczniom dr Marcin Krystek.

Praktyczne aspekty wykorzystania środowiska przyrodniczego przedstawiła prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Kobojek.

Pełni wrażeń geograficznych wyrażamy podziękowania pracownikom Uniwersytetu Łódzkiego.

IMG_2222

IMG_2216