2 czerwca 2015 r. zakończył się w naszej szkole projekt, który dotyczył kultury i historii Żydów mieszkających w Końskich. Na ten dzień nasi uczniowie – uczestnicy projektu
z klas I b, I c i II c – przygotowali jego uroczysty finał.
Początek dnia to gra miejska ,,Śladami koneckich Żydów”. Uczestnikami byli zaproszeni uczniowie z Gimnazjów nr 1 i nr 2 w Końskich, Gimnazjum im. Armii Krajowej w Stadnickiej Woli wraz z opiekunami oraz przedstawiciele kilku klas naszego liceum. Liczna i kolorowa grupa wyruszyła spod budynku II LO i zatrzymywała się na pięciu ,,stacjach” związanych z żydowską historią miasta. Były to kolejno: annotarg
(ul. ks. Granata), getto (ul. Strażacka), kamienica żydowska (ul. Piłsudskiego), Szkoła Talmud – Tora (ul. Starowarszawska) i Synagoga (ul. Warszawska). W każdym punkcie wyprawy uczestnicy mieli szansę zapoznać się z historią odwiedzanych miejsc. Dodatkowo mogli skosztować chałki czy spróbować swoich sił w krzyżówce, w której znajdowały się hasła związane z kulturą żydowską.
Całość zwieńczył, pierwszy w naszym mieście, Festiwal Kultury Żydowskiej. Składał się
na niego spektakl przygotowany według scenariusza uczennicy klasy humanistycznej.
O oprawę muzyczną zadbał zespół ,,Radian”, którego skład to również uczniowie naszego liceum.
Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesu tego przedsięwzięcia. Pragniemy złożyć podziękowania na ręce Pani Anny Janus i Pana Krzysztofa Milczarka – nauczycieli historii, którzy skutecznie zachęcili nas do udziału
w zajęciach w ramach ,,Szkoły Dialogu”. Dziękujemy za pomoc Panu Krzysztofowi Kowalskiemu, dyrektorowi Domu Kultury w Końskich oraz księdzu Piotrowi Skowrońskiemu, który udostępnił sprzęt nagłaśniający.